Fotekno Fiber’de Kariyer Fırsatı

Fotekno Fiber Optik Teknolojileri çalışanlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi amacıyla hazırlanan insan kaynakları politikaları, aşağıda özetlenen ilkelere dayanmaktadır:

 • Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve beşeri ilişkilerinin geliştirilmesine çaba göstermek,
 • Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak, maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek,
 • Açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Verimli çalışma ortamı ve koşullarını sağlamak,
 • Tüm çalışanlarımızın bireysel değil, takım ruhu içinde çalışmalarının sağlanması,
 • Görev ve sorumluluklara göre oluşturulan adil ücret sistemini uygulamak,
 • Kariyer planlamasına önem vermek.

Kariyer İmkanı ve Ücretlendirme Sistemi

Fotekno Fiber Optik Teknolojileri’nin kariyer planlamasında herkese eşit fırsatlar verilir. Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi ve başarılarının sürekliliğinin sağlanması adına çalışanların memnuniyetine önem verilmektedir. Şirketin büyümesine paralel doğan idareci ve ara yönetici pozisyonları için bünyedeki tecrübeli çalışanlar değerlendirilerek onlara kariyer imkanları sunulmaktadır. Hali hazırda çalışmakta olan mağazaların müdürlerinden ürün müdürlerine kadar, teknik servis müdüründen muhasebe müdürüne kadar tüm idareci ve yönetici pozisyonundaki çalışanlarımız çekirdekten yetişmiş ve pek çok eğitimlerden geçmişlerdir.

Başarılı olmak için, çalışanlarımızın kendilerine değer verildiğini hissetmeleri gerektiğini ve motive edilmelerinin önemli olduğuna inanıyoruz. Şirketimize yeni alınacak personelin ücretleri günün şartlarına göre ve sektör ücretleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Şirketimizde ücret artışları yılda 2 kez yapılmaktadır.

İşe Alım Süreci

 • Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecinde, açık pozisyonlar için holding ve şirketimizin veri tabanı, kariyer portalları ve bireysel başvurular değerlendirilerek, adaylar ön görüşmeye davet edilmektedir.
 • İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılarak yapılan ön görüşme sonucunda uygun görülen adaylara, pozisyonun gerekliliğine göre, bilişim yetenek testi, teknik bilgi yeterlilik çalışmaları uygulanmakta, sonrasında ilgili bölüm yöneticileri ile görüşmeleri sağlanmaktadır.
 • İnsan kaynakları yöneticisi tarafından onaylanan adaylara, referans araştırması ve ücret çalışmaları sonrasında iş teklifi yapılır.
 • İşe başlayan kişilerin Fotekno Fiber Optik Teknolojileri’ne adaptasyon sürecini hızlandırmak amacı ile “Oryantasyon Programı” düzenlenir.

Performans Yönetim ve Kariyer

 • Fotekno Fiber Optik Teknolojileri’nde çalışanların performansları, hedeflerle yönetim prensipleri doğrultusunda değerlendirilir.
 • Çalışanların performansı hedeflerin yanı sıra pozisyona göre yetkinliklerin de kullanıldığı bir sistem ile ölçülür.
 • Performans Yönetim Sistemi; Eğitim ve Gelişim, Kariyer Yönetimi, Potansiyel Değerlendirme süreçlerine girdi teşkil eder.

Şirketimizde sizde yer almak ve bu sektörde iyi bir firma ile kariyerinize yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız açık iş ilanlarından ya da Genel Başvuru yaparak ailemize sizde katılabilirsiniz.

Genel Başvuru için resminizinde içinde bulunduğu CV(özgeçmiş)’nizi

insan.kaynaklari@fotekno.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda firmamız bünyesinde çalışmasına kanaat getirdiğimiz siz değerli arkadaşlarımız ile görüşme ve geri dönüş sağlanacaktır.